TRỤ SỞ CÔNG TY : 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. Hồ Chí Minh.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH:

 • ĐT:   39.30.64.58.
 • Fax: 39.30.03.77.

 

PHÒNG KINH DOANH:

 • Liên hệ đặt quét ảnh, xuất phim và nhận phim ...: 39.30.34.25.
 • Liên hệ đặt in, báo giá công in ........................ : 39.30.44.26.
 • Liên hệ triển khai sản xuất in............................: 39.30.32.23.

 

PHÒNG KẾ TOÁN:

 • ĐT:  39.30.09.17.
 • Fax: 39.30.15.01.
 • Liên hệ xuất hàng in, ghi hóa đơn . ................. : 39.30.53.89.

 

NHÀ IN THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM:

 • 19 Võ Văn Tần, Q3, TP. Hồ Chí Minh. 
 • ĐT: 39.30.44.26
 • Fax: 39.30.15.01
 • Liên hệ kỹ thuật ghi phim và ghi bản ............... : 39.30.34.23.
 • Liên hệ tiến độ in và thời gian nhận hàng ......... : 39.30.35.87.

 

TRUNG TÂM  ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ:

 • 155 Võ Thị Sáu, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ ghi danh ............................................. : 38.20.12.74.

 • Liên thuê hội trường, phòng học, liên kết đào tạo: 38.20.12.75.

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ:

 • 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Liên hệ thuê văn phòng .................................... : 39.30.41.82 hoặc ( 39.30.40.09 hoặc  39.30.62.50).