CHẾ BẢN

Bình trang điện tử
Bình trang điện tử
Đo màu kiểm tra In thử
Máy ghi bản
Kiểm tra bản
Máy ghi phim

Chế bản tốt là điều kiện thiết yếu để có ấn phẩm đẹp. Từ những ngày đầu thành lập ITAXA đã là đơn vị mạnh về Chế bản. Ngày nay ITAXA được trang bị dây chuyền Chế bản hiện đại và hoàn chỉnh, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của bản thân đồng thời phục vụ cho nhiều công ty khác trong ngành.

Bình trang tự động: Dùng phần mềm kết hợp các trang sách đã thiết kế hoàn chỉnh thành  tay sách và ghi ra phim hoặc kẽm. Bình trang trên máy tính thay thế bình phim thủ công tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng ấn phẩm.

In thử: Giả lập các điều kiện của in offset, trên cùng loại giấy với ấn phẩm, giúp biết trước màu sắc của ấn phẩm. Khổ in thử lớn nhất: 79x109cm.

Ghi Phim-Ghi Kẽm: Nhà in TTXVN  trang bị cả công nghệ ghi phim và công nghệ ghi kẽm giúp khách hàng có được sự linh hoạt cao nhất, phù hợp với ấn phẩm cần in. Công nghệ ghi bản giúp nâng cao chất lượng, tăng độ bền bản in,rút ngắn thời gian đang được sử dụng ngày càng phổ biến.